Skip to content

Anmälningsvillkor

Anmälan till kurs

Vid anmälningstillfället får du en bekräftelse på din anmälan till den e-postadress du angav.
Du är anmäld till vald kurs/kurser om du inte får meddelande om något annat.
En kallelse med faktura till den eller de kurser du anmält dig till skickas manuellt.
Kallelse och faktura skickas främst via email, i övrigt fall via vanlig postgång.

Anmälan är bindande så det är viktigt att du läser och förstår alla våra anmälningsvillkor.
Om du har frågor om kursnivå ber vi dig kontakta oss innan du anmäler dig.

Vi rapporterar vår verksamhet till studieförbundet NBV Östergötland.

Avanmälan från kurs

Om en kurs ställs in på grund av för få anmälda eller annan orsak meddelas detta så fort som möjligt och du får full återbetalning.
Vi kommer försöka tillgodose all begäran om byte av kurs.

Om du beslutar att ta tillbaka en anmälan innan kallelse skickats ber vi dig kontakta oss snarast.

Om din anmälan godkänts och du ändå önskar avanmäla dig gäller följande regler:

  • För all avanmälan efter kursstart tar vi ut en administrationsavgift på 50 SEK.
    • Avanmäler du dig innan andra kurstillfället får du kursavgiften återbetald. (Minus administrationsavgiften.)
    • Avanmäler du dig efter andra kurstillfället betalar du drop in-pris för de tillfällen som förflutit fram tills du meddelar din avanmälan, vare sig du deltagit eller ej. (Plus administrationsavgiften.)

Avanmälan utan giltigt skäl efter kursstart eller utebliven närvaro ger ingen återbetalning av inbetald kursavgift.

Giltigt skäl för avanmälan är oförutsedda händelser som t.ex. allvarlig sjukdom som kan styrkas med läkarintyg, avflyttning från orten etc.
Vid giltigt skäl kan en del av eller hela kursavgiften återbetalas, minus administrationsavgiften.

Genom att acceptera dessa anmälningsvillkor är du skyldig att betala kursavgifter och eventuella avgifter vid avanmälan.

Foto, video och sociala medier

Under kurser händer det att vi fotar och filmar för att använda det på bland annat vår Facebooksida och vår hemsida.
Genom att du anmält dig till våra kurser kommer du också kunna hamna med på bild eller film.
Fokuset i våra bilder och filmer ligger på gruppen och inte enskilda personer.

Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, email, telefonnummer samt vilken verksamhet du deltar i.

Detta innebär också att du är försäkrad under kurstillfällena.